Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Valgkort

Valgkortet vil være vælgeren i hænde senest lørdag den 13. juni 2015

Valgkortet indeholder oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningssted og tid for afstemningen.

Har man ikke senest 5 dage før valgdagen – lørdag den 13. juni 2015 – modtaget sit valgkort, skal man hurtigst muligt henvende sig til borgerservice på tlf. 89 59 13 01.

Det samme gælder, hvis man ønsker at gøre opmærksom på fejl i valgkortet.